İnflamatuvar Kas Hastalıkları Klinik, Ayırıcı Tanı ve Tedavi


Kategori: İnflamatuvar Kas Hastalıkları Klinik, Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Etiketler: inflamatuvar, kas hastalıkları, miyozit

Hazırlayanlar

Sponsorlar

Öğrenim Hedefi:
  1. Miyozitlerin çok geniş bir aile olduğu ve sadece inflamatuvar miyozitlerden ibaret olmadığının anlaşılması
  2. İnflamatuvar miyozitlerin klinik bulgu, tanı ve tedavilerinde temel özelliklerin öğrenilmesi
  3. Polimiyozit, dermatomiyozit, anti-sentetaz sendromu, otoimmün nekrotizan miyopati, inklüzyon cisimcikli miyozit gibi kavramların temel özelliklerinin ve birbirinden farklılıklarının öğrenilmesi
  4. İnflamatuvar miyozitler ile karışabilecek ve erişkin romatoloji pratiğinde rastlanabilecek non-inflamatuvar miyozitlerin temel özelliklerinin bilinmesi
  5. Miyozitlerde inflamatuvar ve non-inflamatuvar ayrımının ve genelde iyi bir ayırıcı tanının yapılabilmesi
  6. İnflamatuvar miyozitlerde malignite riski olduğunun ve ayrıca kas dışı tutuluşların olabildiğinin bilinmesi

Hazırlayanlar
Hazırlayanlar
Modül için henüz bir yorum yazılmamıştır.

Yorumlarınız için bizim için önemlidir.

Yorum yazmak için tıklayınız