Eğitim Programı

 1. Kas-iskelet sistemi anatomisi
 2. Kas-iskelet sistemi fonksiyonları
 3. Romatologlar için immunoloji (I-II)
 4. Romatologlar için genetik
 1. Öykü
 2. Fizik bakı (uygulama)
 3. Monoartritlere tanısal yaklaşım
 4. Oligo/Poliartritlere tanısal yaklaşım
 5. Bel ağrısına tanısal yaklaşım
 1. Gut ve tedavisi
 2. CPPD hastalığı ve tedavisi
 1. İnfeksiyöz artrit; etiyoloji, klinik bulgular, tanı ve tedavi
 1. Bağ dokusu hastalıklarının genel özellikleri; sınıflandırılamayan bağ dokusu hastalıkları
 2. Romatoid artrit; patogenez, klinik bulgular ve tanı
 3. Romatoid artrit tedavisi
 4. Sistemik lupus eritematozus;  patogenez, klinik bulgular ve tanı
 5. Sistemik lupus eritematozus tedavisi
 6. Skleroderma; patogenez, klinik bulgular ve tanı
 7. Skleroderma tedavisi
 8. Primer Sjögren sendromu; patogenez, klinik bulgular, tanı ve tedavi
 9. Polimiyozit/Dermatomiyozit; patogenez, klinik bulgular, tanı ve tedavi
 10. Miks bağ dokusu hastalığı ve çakışma sendromları
 11. Antifosfolipid sendromu; patogenez, klinik bulgular, tanı ve tedavi
 1. Spondiloartritler; sınıflandırma ve tanı
 2. Ankilozan spondilit; patogenez, epidemiyoloji ve klinik bulgular
 3. Ankilozan spondilit tedavisi
 4. Psoriatik artrit; klinik bulgular, tanı ve tedavi
 5. Reaktif artrit ve inflamatuvar barsak hastalığı ile ilişkili artrit/spondilit; klinik bulgular, tanı ve tedavi
 1. Sistemik vaskülitlere tanısal yaklaşım, ayırıcı tanı ve sınıflandırma
 2. Büyük damar vaskülitleri (DHA ve Takayasu arteriti) ve tedavisi
 3. Orta çaplı damar vaskülitleri (PAN ve Kawasaki) ve tedavisi
 4. ANCA ilişkili vaskülitler ve tedavisi
 5. Deri vaskülitleri ve tedavisi
 6. Behçet Hastalığı; patogenez, klinik bulgular ve tanı
 7. Behçet Hastalığı Tedavisi
 1. Ailevi Akdeniz ateşi; patogenez, klinik bulgular ve tanı
 2. Ailevi Akdeniz ateşinin tedavisi
 3. Diğer otoinflamatuvar hastalıklar; patogenez, klinik bulgular, tanı ve tedavileri
 1. Osteoporoz; tanı, izlem ve tedavi
 2. Osteomalazi, Paget hastalığı, hiperparatiroidi
 1. Rutin incelemeler, akut faz proteinleri, romatoid faktör ve anti-CCP antikor
 2. Antinükleer antikor ve anti-nötrofil sitoplazmik antikor
 1. Direk grafiler ve bilgisayarlı tomografi
 2. Ultrasonografi ve manyetik rezonans
 1. Fibromiyalji sendromu
 2. Polimiyaljia romatika
 1. Tendinit, bursit, tuzak nöropatileri, refleks sempatik distrofi
 1. Erişkin Still Hastalığı
 2. Palindromik romatizma, amiloidoz, paraneoplastik sendrom
 1. Romatolojik hastalıklarda göz bulguları
 2. Romatolojik hastalıklarda deri bulguları
 1. Eklem ponksiyonu ve eklem içi tedavi
 2. Kapilleroskopi ve faz kontrast mikroskobi
 3. Küçük biyopsiler (deri, minör tükrük bezi, kas ve deri altı yağ dokusu biyopsisi) ve paterji testi