Hakkımızda

e-Romatoloji, esas olarak romatoloji yan dal uzmanlık öğrencilerinin eğitimine yardımcı olmak amacıyla Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) tarafından geliştirilmiş, elekronik öğrenme (e-öğrenme) yönteminin kullanıldığı bir eğitim ortamıdır.

 

Akıl almaz gelişmelerin yaşandığı tıp dünyasında bu gelişmelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği alanların başında gelmektedir, Romatoloji. Romatoloji yan dal uzmanlık öğrencilerimizin eğitiminde bu hızı yakalamak ve aralarında en üst düzeyde standardizasyonu sağlayabilmek, derneğimizin en büyük hedeflerinden biridir. İşte bu amaçla, “e-Romatoloji” adlı eğitim projesinin oluşturulması planlanmıştır.

E-öğrenme ortamı;

 • Taşınabilir ve farklı lokalizasyonlardan ulaşılabilir olması,
 • Çeşitli karmaşık görüntüleri kullanabilmesi,
 • Hızlı bir şekilde güncellenebilmesi,
 • Kullanıcının kendi kendini değerlendirebilmesine olanak vermesi ve
 • Çekirdek müfredat programı ile ilişkilendirilebilmesi bakımından avantajlı bir öğrenme yöntemidir.

Türk Romatoloji Derneği e-Romatoloji Elektronik Öğrenme Platformu www.e-romatoloji.org adresinde yayın yapmaktadır. TRD üyeleri, e-Romatoloji uygulamasının doğal üyeleridir. Romatoloji ile ilgilenen tüm hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri de istedikleri takdirde bu eğitim sitesine üye olabileceklerdir.

 • e-Romatolojinin ilk ve en önemli ilkesi; sunulan eğitim ortamının güvenilir olması gerekliliğidir. Güncel kaynaklara dayanılarak hazırlanan eğitimler siteye yerleştirilmeden önce e-Romatoloji editörleri tarafından değerlendirilerek hakem görüşlerine sunulmaktadır.
 • e-Romatoloji, klasik öğrenme yöntemine alternatif bir yöntem değildir. Aksine var olan kaynakları yenileyerek onlara değer katmalıdır.
 • Her modülün amaç, hedef kitle, içerik, çıkar çatışması açıklaması, hasta aydınlatılmış onamı belirtilmelidir.
 • Her modülün en az bir interaktivite ( soru- yanıt/ animasyon/ film klibi/ pre-test ve post-test gibi) tekniği içermesi sağlanmalıdır.
 • Kullanıcı modüllere geri bildirimde bulunmalıdır. Modül hazırlayıcıları bu geri bildirimleri görmelidir.
 • Modüller “on-line” tartışma olanağı verirse bu öğrenmede büyük avantajlar sağlar.
e-Romatoloji’de yer alan eğitim modülleri, Romatoloji yan dal uzmanlık eğitim müfredatına uygun olarak Romatoloji öğretim üyeleri tarafından hazırlanan;
 • E-Modül
 • E-kılavuz (Güncel tanı, tedavi ve izlem kılavuzları),
 • E-makale/ e-derleme ve
 • E-uygulama (fizik bakı, eklem ponksiyonu/eklem içi tedavi, deri, minör tükrük bezi ve kas biyopsileri) bölümlerini içermektedir.
 • Ek olarak ROVAG/Olgularla Romatoloji platformuna bağlantı verilerek Romatoloji olgu tartışmalarına erişim sağlanmaktadır.
 • e-Romatoloji’de yer alan her eğitim modülü için bir tanıtım sayfası hazırlanmıştır. Bu sayfada öğrenim hedefleri, modülü hazırlayan öğretim üyesi (özgeçmişi ile birlikte), anahtar kelimeler, modülün beklenen tamamlanma süresi, (varsa) TTB-STE kredisi (varsa) v.b. bilgiler yer almaktadır.
 • Kullanıcı modül tanıtım sayfasından eğitim içeriğine ulaşır.
 • Her modülde sunumu veya uygulamayı gerçekleştiren öğretim üyesinin video çekimleri ve gerektiğinde eş zamanlı olarak yürütülen PPT gösterileri ile hedef içerik aktarılmaktadır.
 • Sunumların öğrenmeyi kolaylaştırıcı şekilde hazırlanmış (bol şekilli, animasyonlu, net, anlaşılır ve sade) slaytlar içermesi hedeflenmektedir. İlgiyi dağıtmamak için sunum süresinin 30 dakikayı geçmemesi önerilmektedir.
 • Modüller “Spiral Eğitim Yöntemi” temel alınarak hazırlanmaktadır. Bu yaklaşımla, yeni öğrenme seviyelerine ulaşıldıkça konuların daha derinlemesine bir şekilde yeniden tartışılması hedeflenmektedir. Eğitim modülleri belirli aralarla güncellenecektir.
 • Her modül sonunda, konu ile ilgili 4’ten az olmamak koşuluyla çoktan seçmeli test soruları sorulmakta ve katılımcının bu soruları yanıtlaması beklenmektedir.
 • Eğitim modülüne istenilen zamanda başlanabilmekte, gerektiğinde ara verilip daha sonra kalınan yerden devam edilebilmektedir.
 • Eğitime katılan kullanıcılar tamamladıkları eğitimlere yönelik beğeni puanı verebilir, yorum yazabilir. Yorumlar site yöneticisi tarafından gözden geçirildikten sonra sitede yayınlanır. Modül eğiticileri tarafından yanıtlanan sorular da sitede yer alacaktır.
 • E-öğrenme platformu, bir eğitim yönetim sistemi (EYS) üzerine konumlandırılmıştır. EYS aracılığıyla kullanıcıların sistem içerisindeki hareketleri (eğitimi tamamladı/tamamlamadı, tamamladığı süre, varsa sınavdan aldığı puan, her soruya verdiği yanıtlar) kayıt altında tutulmaktadır.
 • Her yan dal uzmanlık öğrencisinin Romatoloji uzmanlık sınavından önce e-Romatoloji eğitimini tamamlaması ve modüllerden sonra yer alan sınama testlerinde en az %70 başarı sağlaması beklenmektedir.
e-Romatoloji projesinin gerçekleştirilmesinde bilimsel içerik dışındaki yapılanmayı PLEKSUS Bilişim Teknolojileri A.Ş. sağlamaktadır. Projenin 3 yılda tamamlanması planlanmıştır. Katılımcı ilaç firmaları projenin sponsorluğunu üstlenmektedir.