Romatolojide Doku Tanısının Önemi (Giriş)Etiketler:

Hazırlayanlar

Sponsorlar

Önyazı:
Değerli Meslektaşlarım
Romatolojik hastalıkların tanısında duyarlı, özgün laboratuvar ve radyolojik yöntemler olmadığı için tanıda öykü ve fizik muayene çok önemlidir. Bu nedenle romatoloji uzmanının öykü ve fizik muayeneyi çok iyi yapması, klinik değerlendirme yetisinin üstün olması, tanıda sıklıkla kanaat kullanması gereklidir. Romatolojik hastalıklar çeşitli oranlarda sistemik tutulumlara neden olur. Bu sistemik tutulumlar uygun tedavi edilmediğinde morbidite ve mortalitesi yüksek olmaktadır. Sistemik tutulumların tedavisinde sıklıkla yüksek doz kortikosteroid ve güçlü immünsüpresifler gibi yan etkileri fazla olan ilaçlara gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle romatolojik hastalıkların organ ve sistemik tutulumlarının iyi tedavi edilebilmesi için tanı ve ayırıcı tanının doğru yapılması zorunludur. Bundan dolayı romatoloji pratiğinde sıklıkla çeşitli biyopsilere ihtiyaç duyulur. Bu invaziv girişimler için genelde diğer kliniklerden konsültasyon istenmek zorunda kalınmaktadır. Doku biyopsileri tanı ve ayırıcı tanının yanı sıra organ tutulumunun şiddeti ve yaygınlığını saptamada da kullanılır. Bazen lupus nefritinde olduğu gibi tedavi kararı da biyopsi sonucuna göre verilir. Biyopsilerin bir kısmı (deri, deri altı yağ, tükrük bezi, kas gibi) uygun eğitim ve uygulamadan sonra romatoloji uzmanları tarafından yapılabilir. Diğerleri ise (böbrek, temporal arter, sural sinir gibi) ilgili branşların uzmanlarınca gerçekleştirilmektedir. Romatoloji uzmanlığı eğitim sürecinde bu biyopsiler öğrenilmeli ve klinik pratikte kullanılmalıdır. Bu eğitim kitapçığının amacı romatoloji klinik pratiğimizde sık uygulanan biyopsileri özetlemek ve romatoloji uzmanının yapması gerektiğini düşündüğümüz biyopsi işlemlerinin ayrıntılarını video görselleri ile birlikte okuyuculara sunmaktır. Bu biyopsilerin içinde deri, deri altı yağ dokusu, tükrük bezi ve kas biyopsileri romatoloji uzmanının rahatlıkla yapabileceği ve birçok kliniğimizde başarı ile uygulanan yöntemlerdir. Bizim amacımız bu biyopsileri kliniklerinde rutin hale getirmiş olan öğretim üyelerinden deneyimlerini bizimle paylaşmalarını sağlamak ve genç arkadaşlarımıza bu konuda doğru ve pratik yolu göstermektir. Umarım bu kaynak hepinize yararlı olur.

Hazırlayanlar
Hazırlayanlar
Modül için henüz bir yorum yazılmamıştır.

Yorumlarınız için bizim için önemlidir.

Yorum yazmak için tıklayınız