İnflamatuvar Kas Hastalıkları Klinik, Ayırıcı Tanı ve Tedavi