Kolay Kapilleroskopi Kılavuzu


Kategori: Kapilleroskopi
Etiketler: Kapilleroskopi, faz kontrast mikroskobi, uygulama

Hazırlayanlar

Öğrenim Hedefi:
Kapilleroskopiye yeni başlayanlarda öğrenme eğrisi hızlandırmaya yönelik kolay kapilleroskopik bilgi aktarılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak kapilleroskopiyi sıkça kullanan hekimlerin pratik hayatta karşılaştıkları ve anlaşılması zor kapilleroskopik patolojilerin kolay yorumlanması ve pratik çözümleri öğrenme hedeflerindendir.

İçerik:
Öncelikli olarak giriş seviyesi ve orta düzeyde kapilleroskopi kullanıcılarına yönelik spesifik olan ve olmayan kapilleroskopik morfolojilerin ayırtedilebilmesi, bunların Raynaud fenomeni ile seyreden hastalıklar ile ilişkilerinin anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca elde edilen kapilleroskopik görüntülerde mikroanjiyopati varlığının kolayca fark edilebilmesi ve saptanan mikromorfolojik değişikliklerin skleroderma spekturumundaki hastalıklarda kullanılabilme yeteneğinin kazandırılmasına çalışılmıştır.

Hazırlayanlar
Hazırlayanlar
Modül için henüz bir yorum yazılmamıştır.

Yorumlarınız için bizim için önemlidir.

Yorum yazmak için tıklayınız